2023-11-24

Under året 2023 har Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisations kvalitetssäkrat 11 stycken svenska språkföretag.
Företag och organisationer som köper utbildning måste vara säkra på att språkföretaget kan erbjuda ett samarbete med genomgående god kvalitet.

Du hittar listan här:

Kvalitetskriterierna garanterar:
- Språkutbildning av hög kvalitet
- Lärare med relevant kompetens och erfarenhet
- En väl fungerande organisation
- God personalpolitik
- Seriös produktinformation
- Miljömedvetenhet
- En gemensam värdegrund

2023-06-20

ASR har nöjet att bjuda in lärare, språkutbildningsledare och konsulter till ett exklusivt seminarium med Caroline Ståhl.

När?   20 oktober 2023, kl 09.30-12.00 eller 13.30-16.00

Var?   Världskulturmuseet, Södra vägen 54, Göteborg.

För vem?   Lärare, språkutbildningsledare, språkkonsulter

Seminariet hålls på svenska, är kostnadsfritt och sponsras av ASR och Eaquals.

Mer information hittar du här!
Hur anmäler jag mig?  Anmäl dig här!

Dags att boka dig för höstens workshop 2022

Årets talare är Caroline Ståhl.
Här kan du läsa mer om seminariet och anmäla dig.
Seminariet Knäck koden till yrkesspråket är kostnadsfri och genomförs den 24 november 2022.

Det finns två olika pass att välja på kl 9:30-12:00 eller 13:30-16:00.
Platsen är Norra Latin i Stockholm och riktar sig till lärare, pedagoger och administrativ personal
inom språkutbildning. Varmt välkommen!


Vill du vara säker på att inte missa någon information så kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
Klicka här:  Anmälan till ASR Nyhetsbrev

Evenemanget sponsras av ASR och Eaquals

2021-12-23 09.00


2020-09-17 08.21

Save the date - 18 november 2021!
Vik den här dagen i din almanacka.
På grund av rådande läge kring Corona har ASR styrelse beslutat flytta fram ASR eventet till nästa år den 18 november 2021.

Mer information om hur man anmäler sig till föreläsningen kommer skickas till din e-postadress.
Vill du vara med i vår sändlista så skicka dina kontaktuppgifter till oss på:
ASRs Nyhetsbrev

2019-11-28 08.21

Stort grattis till oss!
  
ASR är mycket glada över att vara ett av många prominenta namn på vinnarlistan i Eaquals Members Event Fund 2020.
Fonden stödjer professionella evenemang organiserade av Eaquals medlemmar och partners.

Läs mer: Klicka här!

2019-11-21 16.45

Välbesökt seminariedag.
Ämnet för dagen var Språkutvecklande arbetssätt med digitala verktyg med föreläsaren Annsofie Engborg.

I år var frågan. Vad är ett språkutvecklande arbetssätt? Varför digitalt?
Under passen tittade vi närmare på olika metoder och modeller för lärande.
Hur kan vi mäta förkunskaper, se deltagarnas utveckling och ge dem det stöd de behöver i sitt fortsatta lärande?

Vilka metoder och modeller finns för lärande:
  - digitala verktyg som stöd
  - digitala aktiviteter för att öva ord och begrepp
  - digitala verktyg för att lyssna, tala, skriva och läsa digitalt

Här kan du ta del av föreläsarens material: 20191121_ASR_fm_AE Annsofie Engborg.pptx

Varje år sponsrar ASR evenemang för personal och anställda inom språkbranschen. ASR genomför både vår-webinar och höst-seminar där ASR lyfter viktiga och aktuella ämne för branschen.

 • 2023-05-03 15:40

  Nyheter

  ASR:s workshopserie kommer till Göteborg!

  Seminariet Knäck koden till yrkesspråket riktar sig till lärare, pedagoger och administrativ personal inom språkutbildning.
  Den är kostnadsfri och genomförs den 20 oktober 2023.
  Mer info finns på

  Det finns två olika pass att välja på: kl 9:30-12:00 eller 13:30-16:00.
  Platsen är Världskulturmuseet i Göteborg.
  Varmt välkommen!


  Vill du vara säker på att inte missa någon information så kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
  Klicka här:  Anmälan till ASR Nyhetsbrev

  Evenemanget sponsras av ASR och Eaquals

  info
 • 2023-05-03 15:24

  ASR:s workshopserie kommer till Göteborg!

  Dags att boka dig för höstens workshop 2023

  ASR:s workshopserie kommer till Göteborg!Här kan du läsa mer om seminariet och anmäla dig.ASR:s workshopserie kommer till Göteborg!

  Seminariet Knäck koden till yrkesspråket är kostnadsfri och genomförs den 24 november 2022.

  Det finns två olika pass att välja på kl 9:30-12:00 eller 13:30-16:00.
  Platsen är Världskulturmuseet i Göteborg.
  Workshopen riktar sig till lärare, pedagoger och administrativ personal
  inom språkutbildning. Varmt välkommen!


  Vill du vara säker på att inte missa någon information så kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
  Klicka här:  Anmälan till ASR Nyhetsbrev

  Evenemanget sponsras av ASR och Eaquals

  info
 • 2019-10-18 09:53

  Inbjudan till kostnadsfritt seminarium

  SPRÅKUTVECKLANDE ARBETSÄTT MED DIGITALA VERTYG

  Inbjudan till seminarium med Annsofie Engborg den 21 november 2019

  Vad är språkutvecklande arbetssätt? Varför digitalt?

  Under passet tittar vi närmare på olika metoder och modeller för lärande. Hur kan vi mäta förkunskaper, se deltagarnas utveckling och ge dem det stöd de behöver i sitt fortsatta lärande?


  Det här passet ger dig inblick i:
  • metoder och modeller för lärande
  • digitala verktyg som stöd
  • digitala aktiviteter för att öva ord och begrepp
  • digitala verktyg för att lyssna, tala, skriva och läsa digitalt

  ________________________________________

  När? 21 november 2019, kl 10-12 eller 14-16

  Var? Folkets Hus Konferens, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

  För vem? Lärare, språkutbildningsledare, språkkonsulter

  Hur anmäler jag mig? Anmäl dig här!, senast 8 november.

  Observera att vi har ett begränsat antal platser. Registrering är bindande.
  Seminariet sponsras av ASR och är gratis för inbjudna deltagare!

  Välkomna!

  ________________________________________

  Mer om föreläsaren:

  Annsofie Engborg är chefredaktör för Sfi-lärartidningen och arbetar som nationell utvecklare av sfi, och har nyligen arbetat på Skolverket och UR. Annsofie har en lång och bred erfarenhet av uppdrag om andragogik, vuxnas lärande. Hon är föreläsare, lärarutbildare, författare och redaktör, samt podd- och filmproducent. Den senaste boken heter Digital kompetens för sfi-lärare (Gothia Fortbildning, 2018).

  ----------------------------------------------------

  Arrangörer:

  Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation. ASR, är Sveriges enda branschorganisation för kvalitativ företagsanpassad språkutbildning. ASR verkar för ökad kvalitet inom språkutbildning.

  info
 • 2018-09-10 08:55

  info
 • 2017-02-17 18:11

  Nyheter


  Gruppbild på glada deltagare på ASRs årsmöte 2017-02-17


  På mötet genomfördes högtidlig avtackning för avgående styrelseledamot Lise Murphy och föreningens mångåriga och högt uppskattade sekreterare Karin Heinig.
  Stort tack för allt ni har gjort för föreningens utveckling under åren!


  Från vänster i bild
  1.      Kieron Brown, ordförande, London School of English
  2.      Louise Nordling, valberedningen och revisorssuppleant, Folkuniversitetet i Lund
  3.      Lise Murphy, avgående styrelseledamot, Företagsuniversitetet
  4.      Jessica Scalamonti, viceordförande, Berlitz
  5.      Ulla Petzäll, kassör, Internationella Skolorna
  6.      Ulrika Maschmann, valberedningen, Berlitz
  7.      Karin Heinig, avgående föreningssekreterare
  8.      Ing-Marie Blomström, föreningens revisor, Folkuniversitetet i Göteborg
  9.      Lisa Christensen, Internationella Skolorna


  Närvarande på mötet men inte med på bild
  10.    Yu-Ying Hedlund, British Institute
  11.    Charlott Israelsson,  tillträdande styrelsesuppleant, Semantix
  12.    Karolina Vestin, tillträdande styrelseledamot, Upgrades
  13.    Åse Granberg, styrelseledamot, Folkuniversitetet i Uppsala

  info
 • 2016-11-24 12:15

  Nyheter

  Nya språkkrav även för vårdpersonal inom EU/EES
  I våras införde Socialstyrelsen språkkrav även för vårdpersonal inom EU/EES. Detta har resulterat i en viss debatt bland vårdutförarna. Några av dessa finns nedan, liksom ett svar från Socialstyrelsen.

  Svårare rekrytera läkare- Dagens medicin 160513 Klicka här!

  Socialstyrelsen sätter krokben för en fungerande Folktandvård - Kristianstadsbladet 161028 (även publicerad i SvD 161023) Klicka här!

  Svar från Socialstyrelsen SvD 161024 Klicka här!

  info
 • 2016-11-22 17:46

  Auktoriserade Språkbildares Riksorganisation (ASR) deltog i Europahuset seminariedagen ”Språk och integration – Översättning och tolkning i samhällets tjänst”.

  Målgruppen för seminariet var myndigheter, språkföretag, beställare av språkliga tjänster, utbildare, arbetsgivare samt tolkar och översättare.
  Seminariet anordnades av EU-kommisionen i samarbete med Terminologicentrum TNC och Tolk- och översättarinstitutet (TÖI).

  Du kan se seminariedagens alla bandade upptagningar genom att Klicka här! Under fliken Europahuset LIVE finner du alla inslag.

  Frågor som togs upp var:
  Hur ter sig en migrants språkliga väg in i det svenska samhället?
  Hur kan vi i Sverige bättre utnyttja de språkliga resurser och den språkliga kompetens som finns – i Sverige och EU?
  Under seminariet diskuterar berörda aktörer i samhället det ökande behov av tolkning, översättning och yrkesspråksundervisning som migrationen för med sig. Det var tematiska samtal under ledning av moderatorn Patrik Hadenius och vittnesmål från migranter om deras språkresa in i det svenska samhället.


  info
 • 2016-08-24 13:21

  ASR är nu medlem i EAQUALS

  Som ett led i vårt kvalitetsutvecklingsarbete har Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation nu blivit invald som associerad medlem i Eaquals, Evaluation and Accreditation of Quality Language Services, www.eaquals.org

  Eaquals grundades 1991 under namnet the European Association for Quality Language Services med syfte att bygga upp och upprätthålla gemensamma kvalitetskriterier för leverantörer av språktjänster i Europa. Sedan dess har organisationen vuxit så att den samlar språkinstitut från ett drygt trettiotal länder samt ledande nationella och internationella organisationer som aktivt arbetar för språkutbildningens utveckling. Huvudfokusområden är internationell ackreditering, kvalitetssäkring, kompetensutveckling och harmonisering för att bedriva forskning och skapa praktiska resurser för att utveckla språkutbildning och språkinlärning i hela världen.

  Med vårt fokus på kvalitet inom språkutbildning känns det självklart att ASR bör söka samarbete även internationellt. Vårt medlemskap i Eaquals är en viktig bro till språkbranschen i resten av världen. Det ger våra medlemmar direkttillgång till den senaste forskningen inom området samt fantastiska möjligheter att ta del av värdefull erfarenhet och kunskap som finns utanför Sverige samtidigt som vi får möjlighet att dela med oss av den erfarenhet och mycket höga kompetens som våra medlemmar har inom företags- och myndighetsanpassad språkutbildning.
  ASR ser fram emot att utvecklas ytterligare och att fortsätta bidra till utvecklingen av språkutbildningen i Sverige!

  info
 • 2015-11-18 14:38

  Så måste Sfi förbättras

  "Att säga att svenska språket är en av de viktigaste frågorna för en lyckad integration är helt okontroversiellt. Ändå lyckas vi inte särskilt bra. Just nu är Sverige i ett akutläge. Vi måste skapa robusta system som klarar minst en dubblering av antalet personer i olika språkutbildningar. Här är de sex viktigaste insatserna för att utveckla systemet."
  www.di.se 2015-11-13

  info

2017-11-24 18:11
Nyheter

Following on from our seminar on the changes to the Council of Europe Common European Framework of Reference for Languages and how these can be leveraged to drive professional success, here are the photos and slide from Tim Goodier’s presentation:
CEFR Seminar - The updated CEFR and skills for professional success v3


ASR member of the board would like thank everyone who attended and contributed to the success of these highly enjoyable workshops. We look forward to future events for members and friends of Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation.


Photos from the morning seminar.

            


Speaker: Tim Goodier, head of Academic Development at Eurocentres, is a member of the core group responsible for updating the CEFR. He is a member of the board of trustees and development group for Eaquals, an international federation dedicated to fostering excellence in language education.

Tim has consulted on numerous projects relating to the elaboration of the CEFR into pedagogic practice, including the British Council / Eaquals Core inventory for English and the mapping of European Language Portfolios for younger learners to the CEFR illustrative scheme.  He won the British Council Masters Dissertation Award with Best Potential for Impact on ELT for his qualitative study of teachers’ attitudes to working with CEFR can do statements.


         
Source: ASR
Photographer: Åse GranbergBe the first to know about the latest updates!

Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation (ASR) is pleased to invite teachers, training manager, learners, consultants and other stakeholders to an exclusive seminar about the important updates and changes to the CEFR.

This will be the first time this information is presented in the Nordic region. Be the first to know about the latest updates!

When? November 23rd 2017, Stockholm
Morning seminar 10:00 – 12:00 or Afternoon seminar 14:00 – 16:00
Where? Norra Latin, Stockholm Conference Center, Drottninggatan 71B

Please note that we have a limited number of seats. Registration is binding.
The seminar is in English
The seminar is sponsored by ASR and free of charge for invited participants2019-01-29 14:00
Nyheter

Gör plats i kalendern för ASRs nya webinar.
Mer information kommer inom kort.
Välkomna!

Director Thom Kiddle, has worked at NILE since 2011, after moving back to the UK from Chile where he was head of academic research and educational technology  at the Chilean-British University. He has previously worked in Portugal, the UK, Australia and Thailand in language teaching, teacher training and language assessment. He has a Master’s degree in Language Testing from Lancaster University and the Cambridge Delta, and his role at NILE involves strategic and organisational management, and training and consultancy in a range of areas including testing and assessment, learning technologies, materials development and language teaching methodology. Thom is a member of the Eaquals Board of Trustees and founder of the Eaquals Assessment Special Interest Group; treasurer and founding director of AQUEDUTO – the Association for Quality Education and Training Online; webmaster for the Testing, Evaluation and Assessment Special Interest Group of IATEFL; and a member of Advisory Panel of Accreditation UK.

2018-11-30  07:00
NyheterTeaching, Learning and Assessing Integrated Skills:
-From needs assessment to skills-integrated language training that drives professional success.

På önskemål från våra medlemmar:
Här kan ni ta del av Thom Kiddles presentation: Klicka här!
2018-09-10 09:00
Nyheter

Gör plats i kalendern för ASRs seminarium.

Teaching, Learning and Assessing Integrated Skills:
-From needs assessment to skills-integrated language training that drives professional success.

Speaker: Mr Thom Kiddle, director Nile


I år infaller dagen den 29/11-2018.
Platsen är City Conference Center- Norra Latin i Stockholm.
Vi kommer ha två pass under dagen kl. 10.00-12.00 samt kl. 14.00-16.00.

Don’t miss this hands-on opportunity to learn more about how we can apply the latest theories and research into the teaching, learning and assessment of integrated skills and how recent enhancements of The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) take this into account. Find out more from this short video presentation by our speaker, Thom Kiddle, a leading international expert on the teaching and assessment of integrated skills.
This workshop is part of an ongoing series of events organised jointly by ASR, the Swedish Association of Accredited Language Training Providers and Eaquals, a global network of leading national and international education organisations focused on excellence in language training.  

When? November 29th
Morning seminar 10:00 – 12:00 or Afternoon seminar 14:00 – 16:00

Where? Norra Latin, Stockholm Conference Center, Drottninggatan 71B

Registrera dig här senast den 16 november: Anmäl dig här!
Director Thom Kiddle, has worked at NILE since 2011, after moving back to the UK from Chile where he was head of academic research and educational technology  at the Chilean-British University. He has previously worked in Portugal, the UK, Australia and Thailand in language teaching, teacher training and language assessment. He has a Master’s degree in Language Testing from Lancaster University and the Cambridge Delta, and his role at NILE involves strategic and organisational management, and training and consultancy in a range of areas including testing and assessment, learning technologies, materials development and language teaching methodology. Thom is a member of the Eaquals Board of Trustees and founder of the Eaquals Assessment Special Interest Group; treasurer and founding director of AQUEDUTO – the Association for Quality Education and Training Online; webmaster for the Testing, Evaluation and Assessment Special Interest Group of IATEFL; and a member of Advisory Panel of Accreditation UK.2018-09-07 15:17
Nyheter


Alla pratar om kvalitet. Men vad är kvalitet när man arbetar med språkutbildning för företag och myndigheter?

Vi blev nyfikna och genomförde en enkätundersökning bland ASRs medlemmar.

 • bra språklärare
 • bra behovsanalys
 • kundanpassning
 • professionalitet
 • att kunden når sina mål

2016-08-01 15:34
ASR hälsar alla välkomna åter till vår hemsida.
Sommaren har varit ömsom varm och ömsom regnig. Nu väntar en höst då vi igen tipsar om språkevenemang, tar upp språkfrågor och fortsätter vårt arbete för hög kvalitet i språkutbildningar.

2016-05-27
ASR välkomnar Upgrades som ny medlem i riksorganisationen
Upgrades är ett utbildningsföretag där privatpersoner och företag får skräddarsydd språkundervisning. Upgrades erbjuder fasta kurser och individuell undervisning. Läs mer på www.upgrades.se
Upgrades har genomgått ASRs kvalitetsrevision 2016.

2015-09-13
Bemanningssjuksköterskor klarar inte språket
Sjuksköterskebristen ledde till att landstinget rekryterade personal från utlandet under sommaren. Sköterskorna är inhyrda via ett bemanningsföretag som ska stå för deras språkutbildning. Något som inte har fungerat säger Vårdförbundet.
sverigesradio.se 2015-08-27

2015-09-13
Språkutbildning för nyanlända ska vässas
Mindre än hälften av alla som läser svenska för invandrare, SFI, får godkänt på kurserna. Bildningsnämnden vill vässa sfi-utbildningen, bland annat genom att koppla den närmare till yrkesutbildning.
Corren.se 2015-06-20

2015-06-09
Så funkar ett språkgeni
Daniel Tammet är superbegåvningen som lärde sig isländska på en vecka. Nu avslöjar svensk forskning polyglotternas hemlighet.
Språktidningen 2015/05

2015-05-11
Så suddas våra dialekter ut
Svenska dialekter suddas ut - de förr så karaktäristiska uttalen i vårt språk blir allt ovanligare.
SVD 2015-05-11

2015-05-11
Så förändrade emojin vårt sätt att kommunicera
De allt mer populära emoji-figuerna, söta smileys och ikoner, har blivit en självklar del av den moderna kulturen. Vissa säger att de till och med kan bli det moderna världsspråket.
SVD 2015-04-30

2015-04-29
Här är framtidsspråken - Nyhetsmorgon (TV4)
Lyssna på Emil Welander som går i åttan och lingvisten Mikael Parkvall om vilka språk som man kan ha nytta av att kunna i framtiden.
TV4 2015-04-07

2015-04-28
Språkprojekt som revolt
Få känslor slår lyckan när man får beröm för att ha landat i någon annans språk. Bekräftelsen att man tagit sig in, hittat nycklarna, efter år då man ofta känt sig mer korkad än i något annat sammanhang.
svd 2015-04-28

2015-04-24
Det märks ofta om vi talar ett främmande språk. Även om uttalet är perfekt, kan brytningen sitta i händerna. Lingvisten Marianne Gullberg har dukat upp för unik gestforskning.
Språktidningen april 2015

2015-04-24
Så föddes vårt vassaste verktyg
Språket är människans bästa uppfinning. Trots att det har gått flera tusen år finns det ännu inget som är lika användbart.
Språktidningen februari 2015

2015-04-12
Fler och bättre lärare i svenska för invandrare, mer undervisning redan på anläggnings­boendena och större resurser till civilsamhällets insatser. Så vill regeringen möta utmaningarna i integrationspolitiken. 125  miljoner kronor avsätts för detta i  budgeten för 2015.
DN 2015-04-11

2015-03-31
Läs tyska – tjäna 1,2 miljoner extra
En studie visar enligt The Economist att landet årligen får klara sig utan exportintäkter på 735 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,5 procent av bruttonationalprodukten. Skälet är även här bristande språkkunskaper.
Språktidningen 2015-03-20

2015-03-05
Språkcaféer
Biblioteken anordnar språkcaféer. Här hittar du Stockholms stadsbiblioteks kalendarium för språkcaféer runt om i Stockholm. Förutom svenska kan du träna på t ex italienska, tyska och franska över en kopp kaffe. Språkcaféer anordnas på många platser runt om i Sverige.
Kalendarium Språkcaféer Stockholms Stadsbibliotek

2015-02-19
Flerspråkiga kan låta hjärnan vila oftare.
Språktidningen 2015-02-12

2015-02-02
Hjärnan växer när man lär sig ett nytt språk i rasande fart. Det visar forskning gjord på elever vid försvarets tolkskola där eleverna lär sig prata ett nytt språk flytande på bara ett år.
SVT-hjarnan-vaxer-nar-du-lar-dig-sprak-snabbt-2012

2015-02-02
Enligt Saco:s rapport ”Vad kostar en akademiker?” kostar en svenskfödd akademiker i snitt samhället nästan 2,5 miljoner kronor. Motsvarande siffra för en invandrad akademikers utbildning – då med validering och komplettering av språk och annat – beräknas vara omkring 310 000 kronor.
DN 2015-02-02

2015-02-02
Lära sig språk är hjärngympa på riktigt!
Språktidningen.se 2014-11-14

2015-01-29
Behöver du testa din svenska? Här kommer lite information från Svenska institutet.
Svenska institutet - språktest

2015-01-21
Språk är en nyckelkompetens!
Allt fler vill lära sig kinesiska.
SvD Nyheter 2015-01-20

2015-01-20
Tre av tio svenskar är sugna på att lära sig spanska.
Franska och engelska är också populära val. Det visar en undersökning utförd av Sifo på uppdrag av tankesmedjan Humtank, där 1 000 personer fick frågan om vilket språk de helst vill lära sig.
Spraktidningen.se/blogg 14 jan 2015

2015-01-16
Chefens dåliga språk irriterar
Då är du inte ensam. Mer än varannan arbetstagare stör sig på att chefen inte kan skriva ordentligt i sin kommunikation med anställda.
SVD 11 jan 2015

2015-01-16
Flera läkare behöver hjälp med språket
I Region Kronoberg löser man det genom att erbjuda läkaren kompletterande språkutbildning.
SR P4 Kronoberg 14 januari 2015

2014 ÅRS NYORDLISTA HAR KOMMIT!
Nya ord är t ex:
rödgrönrosa
blåbrun
mobilzombie
sms-anställning

Listan har sammanställts av Språkrådet och Språktidningen.
Språktidningen
Hela listan


2014-12-09
Språkekonomi

läs mer http://sisu.it.su.se/search/info/ITSPEK

2014-11-25
”Det kan bli dyrt att inte lägga pengar på språk”
Språkkrönikan.
Vad kallar man Monty ­Pythons crunchy frog på svenska? Det tog översättaren Monica Scheer en stund att komma på svaret: knapergroda.
läs mer http://www.dn.se/kultur-noje/spraket

2014-11-18

Speaking More Than One Language Could Sharpen your brain
läs mer http://time.com/3581457

2014-11-18
Webbsändning av seminariet
"Undersättning och övertolkning – Kvalitetssäkring vid tolk- och översättartjänster"

Torsdag den 20 november ordnar EU-kommissionen ett seminarium om översättning och tolkning.
Syftet med seminariet är att ge information om, och diskutera frågeställningar kring, tolk- och översättartjänster, med fokus på kvalitet. Vi kommer att presentera de olika yrkesgrupperna och ge smakprov på en rad olika arbetsområden.
Målgruppen är i första hand beslutsfattare, beställare och upphandlande myndigheter som kommer i kontakt med, eller är i behov av, tolk- och översättartjänster.
Intresset för seminariet har varit mycket stort och det blev snabbt fullbokat, men för att så många som möjligt ska kunna ta del av seminariet kommer vi att webbsända det.
Du kan se det live på: http://ec.europa.eu/sweden/events/webstreaming/live_sv.htm
I efterhand kan du se det på: http://ec.europa.eu/sweden/events/webstreaming/playlist_sv.htm

Vänliga hälsningar
Maria Sjöström Gisslén
Handläggare språkfrågor
EU-kommissionens representation i Sverige/ Generaldirektoratet för översättning
Maria.sjostrom-gisslen@ec.europa.eu

Seminariet anordnas i samarbete med:

2014-11-10

Språkbad över en god bit matMIDDAGSKLUBB
Genom nätverket Invitationsdepartementet bjuder svenskar och SFI-elever hem varandra på middag. I första hand är det ett språkprojekt – maten, kulturen och den vänskap som kan uppstå är en fin bonus.
läs mer http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/genom-invitationsdepartementet-

2014-11-05

Regeringen borde tillsätta en utredning för svenskan
Lastbilar från Södertälje säljer bra. Och tillverkaren gör sedan en ännu bättre förtjänst på service och reservdelar. Men för att pengarna ska rulla in gäller det att hålla reda på prylarna. Det är skillnad på växelspak, körlägesväljare, växelspaksknopp, växelstång, växlingslänkage och växelspärr.

läs mer http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt

2014-10-30

Svenskundervisningen i utlandet nästa offer i budgeten
läs mer http://www.svd.se/kultur

2014-10-27
Språkpolis eller språkanarkist – vad är du?
Särskrivingar, svengelska och fel kommatering – nätet är en guldgruva för språkpoliser. Men när går de från pålitliga uppslagsverk till petiga besserwissrar? Ett gott språk handlar inte bara om att följa reglerna.
läs mer http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt

2014-10-20

”En” ingen självklar ersättare för ”man”
Så här skriver Astrid Lindgren att Emil svarade när hans mamma tyckte att han sörplade: ”’Annars vet man inte att det är soppa’. Det vill säga egentligen sa han så här: ’Anners vet en inte att dä ä söppe’”.
läs mer http://www.svd.se/kultur/sprakspalter

2014-10-16

Vilka språk tolkas det till inom EU?
EU:s Generaldirektorat för tolkning (SCIC) publicerar offentlig statistik över fördelningen av tolkningen inom EU (1). Av statistiken framgår andelen möten som tolkas till ett visst språk (uppgifterna om antalet tolkningsdagar per år har slopats i denna sammanställning.
Läs mer http://sprakforsvaret.bloggagratis.se/2014/10/13/10891925

2014-09-30

Vilket grafiskt skratt är vanligast?
Det moderna textsamhället rymmer många former av snabb och direkt kommunikation, och förkortningar, smileys och andra emojis är en naturlig del av det. Och så skrattar vi med bokstäver: hahaha och hihihi.
läs mer http://www.svd.se/kultur/sprakspalt

2014-09-26

Fira Europeiska språkdagen med oss!
Vad är Europeiska språkdagen?
Varför en europeisk språkdag?
Inträde i flerspråkighetens era.
Hyllandet av språklig mångfald.

läs mer http://edl.ecml.at/

2014-09-25

En radikal renässansman har ordet
”Språkkunskap är en underskattad ledaregenskap”, skriver han och utvecklar: ”Poängen är att språket är en spegelbild av personen som använder det. Inte minst därför ska man ta språket på allvar.”
läs mer http://www.svd.se/kultur

2014-09-23

Nu är det tid att kraftsamla kring litteraturen
Att använda språket är att tänka. I samma ögonblick som vi formulerar meningar, i tal eller skrift, reflekterar vi över ordens innebörd. Det gäller också när vi hör eller läser orden. Språket sätter igång hjärnan, skapar tankar och bilder. Därför är det viktigt att behärska det. Filosofen Ludwig Wittgenstein uttryckte sig väl om detta: ”Mitt språks gränser är min världs gränser” (och menade väl i och för sig då att språket även kunde vara ett fängelse).
läs mer http://www.svd.se/kultur

2014-09-16

Seminarium 20 november på Europahuset
"Undersättning och övertolkning - Kvalitetssäkring vid tolk- och översättartjänster". För mer information kontakta ASRs kommunikatör: Birgitta Thulin, gittanthulin@gmail.com.

2014-09-11

Juvenes Translatores
Juvenes Translatores is our annual translation contest for 17-year old students.
The 2014 contest will take place on 27 November — it will be for students born in 1997.
To participate, schools must register first — between 1 September and 20 October (see the rules for details).
This year's theme will be "European identity".
läs mer http://ec.europa.eu/translatores

2014 09 08

Föreningsmöte
ASR inbjuder medlemmar och andra intresserade till föreningsmöte den 19 september 2014 kl 10.00 på Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45, Stockholm. Vi diskuterar bl a dagens språkmarknad och föreningens kommunikation.

2014-09-03
Vad är den Europeiska språkdagen?

I samband med Europeiska språkåret 2001 ville Europarådet och EU uppmärksamma språk genom att utse den 26 september till Europeiska språkdagen. Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som något viktigt, intressant och roligt.
läs mer http://www.goethe.de

2014-09-02
Partierna besvarar Språkförsvaret båda språkenkäter inför valet

Språkförsvaret skickade den 17 september ut två enkäter till de politiska partierna. Den ena handlade om synen på den mellannordiska språkförståelsen och riktade sig till riksdagspartierna och FI. Den andra enkäten ställde frågor om Stockholms stads språkpolitik och riktade sig till samma partiers lokalorganisationer i Stockholm.

Enkäterna har nu besvarats av en majoritet av partierna. Svaren på den första enkäten har lagts ut i denna sektion på webbplatsen och svaren på den andra enkäten återfinns här.

läs mer http://sprakforsvaret.bloggagratis.se/

2014-06-04

ASR önskar er alla en varm och solig sommar. Ut och njut!

2014-05-28

Språkdagen 26 september
Språkdagen (European Day of Languages) firas varje år den 26 september. Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt.

läs mer http://www.skolverket.se

2014-05-21

Uttagningsprov för svenskspråkiga översättare

Drömmer du om en karriär inom EU? Då kan jobbet som översättare till svenska vara något för dig.
Det är nu dags för ett nytt uttagningsprov för svenskspråkiga översättare. Sammanlagt har EU-institutionerna drygt 4 000 fast anställda som jobbar med översättning till de 24 EU-språken .

Vad krävs för att vara behörig att söka?
• Du ska ha minst en fil. kand. eller motsvarande. Observera att du inte behöver ha översättarutbildning eller språkutbildning. Även du som är t.ex. ekonom, jurist, journalist eller tekniker är mer än välkommen att söka.
• Du ska kunna översätta till svenska från minst två av EU:s officiella språk, varav det första ska vara engelska, franska eller tyska.

Hur gör jag för att söka?
Gå in på Epsos webbplats: http://europa.eu/epso/index_sv.htm och anmäl dig till provet mellan den 3 juli och 5 augusti.

2014-05-12

Ukrainskan och ryskan nära släktingar
Vad menar egentligen Vladimir Putin när han säger att han ska ”skydda ryssar”? Det är uppenbart att ryss här är liktydigt med rysktalande. Men med vårt språkbruk är ryss en nationalitetsbeteckning som betyder ’medborgare i landet Ryssland’. Vi kallar inte franskspråkiga belgare för fransmän eller ålänningar för svenskar, och vi brukar inte heller kalla ryskspråkiga estländare, georgier eller ukrainare för ryssar. läs mer http://www.svd.se/kultur/har-ar-de-senaste-sprakspalterna_8712868.svd

2014-05-04

Nya ord stoppar inte diskriminering
”Vad får man säga egentligen?” Språkfrågor om diskriminering handlar ofta om vilket uttryckssätt som är gångbart, eller neutralt. läs mer http://www.svd.se/kultur/sprakspalt

2014-04-28

Europeisk språkutmärkelse
Språklärare som driver projekt för språkundervisning och språkinlärning kan årligen ansöka om utmärkelsen The European Language Label. De belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i hela Europa. Sista ansökningsdag för i år är den 25 augusti och vinnarna utses i december.
läs mer http://www.skolverket.se/skolutveckling

2014-04-22

Nationella proven förvirrar

Betygssättning Problemen med att betygen på nationella prov inte överensstämmer med kunskapskraven för kursbetygen har diskuterats flitigt bland lärare. Skolverkets svar leder dock till en besvärande begreppsförvirring, skriver tre lärare.
läs mer http://www.svd.se/opinion

2014-04-07

Lättare klättra i karriären med tidig engelska
Förkunskaper i engelska från unga år gör det lättare för den som flyttar till USA att klättra på karriärstegen. Förkunskaperna gör det också lättare att hitta rätt socialt i det nya hemlandet. Det visar en studie från Princeton University publicerad i tidskriften Social Science Research. läs mer http://spraktidningen.se/blogg

2014-03-10

Den globaliserade individen

Yoko Tawada (född i Japan 1960) skriver både på japanska och tyska. Hon är bosatt i Tyskland sedan 1982 och i Berlin sedan 2006.

Det nakna ögat.
Några sidor in i Yoko Tawadas roman glider huvudpersonens tankar in på grammatik. Läs mer http://www.svd.se/kultur/litteratur

2014-03-03

Viktiga jollrande samtal
Tre späda snödroppar sträcker sig genom fjolårslöven och jag böjer mig ner, hälsar dem välkomna med min lenaste röst. Som om de var spädbarn i nyinköpta vårkläder.
läs mer http://www.svd.se/nyheter/inkorg/viktiga-jollrande-samtal

2014-02-24

Klarspråk. Bulletin från Språkrådet

”Klarspråk. Bulletin från Språkrådet” är ett informationsblad med nyheter om språkvårdsarbete i Sverige och andra länder.
Det senaste numret av bulletinen kom ut i februari. Temat var argumenterande språk.
läs mer http://www.sprakradet.se/1967

2014-02-17

Om Språket
Språket handlar om hur språk används och förändras och om hur språk och samhälle ömsesidigt påverkar varandra. Språk handlar om identitet och angår alla människor. Lyssnarnas frågor är en stor del av programmet.
Se mer http://sverigesradio.se/sida

2014-02-10

FELAKTIGT SÄRSKRIVNA SAMMANSÄTTNINGAR
Ingen nyhet men läs mer i intressant uppsats.
Läs mer här http://www.csc.kth

2014-02-03

”Jag har köpt nordkoreanska guldmynt".
Övertygad om att 2000-talet är Asiens och Kinas århundrade har den amerikanske finansgurun Jim Rogers valt att låta sina döttrar växa upp där.
– Att lära sig tala mandarin är det bästa verktyg som man kan ge sina barn, säger han.
läs mer http://www.svd.se/naringsliv

2014-01-29

Offentlig upphandling måste göra skillnad
Den nya EU-lagstiftningen om offentlig upphandling ger kommuner, landsting och regioner stöd att ställa krav på kollektivavtal och meddelarfrihet. Varje år upphandlas varor och tjänster för hundratals miljarder kronor. Nu måste politikerna våga använda upphandlingen som ett verktyg för att öka kvaliteten i välfärden, skriver Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision. läs mer http://www.svd.se/opinion/brannpunkt

2014-01-27

Engelska namn – status eller bara obegripligt?
Förrförra veckan gjorde Olle Josephson en lista över några av de vanligaste frågorna till Språkspalten – en god bild av hur olika åsikterna är bland våra läsare. Men på ett område verkar enigheten total.
läs mer http://www.svd.se/kultur/sprakspalt

2014-01-22

(T)rätoromanska
Ju högre upp i alperna man kommer, desto större blir chansen att hitta någon som talar rätoromanska. Men antalet talare sjunker. Det lilla språket måste inte bara kämpa mot Schweiz övriga tre språk. Det måste även kämpa mot sig självt.
läs mer http://spraktidningen.se/artiklar/2013/12/tratoromanska

2014-01-20

Järnvägen går inte som tåget
Svenska Dagbladet innehåller flera artiklar som språkintresserade gärna läser.
läa mer här http://sprakforsvaret.bloggagratis.se/

2013-12-30

Språket som delar Finland
I Finland växer hatet mot det svenska språket. Svensktalande kändisar blir mordhotade och politiker kampanjar mot svenskundervisningen i skolan. SvD:s Negra Efendic reste dit för att ta reda på varför.
Läs mer http://www.svd.se/kultur/spraket-som-delar-finland

2013-11-26

Alla ska lära sig moderna språk
Nästan var tredje elev läser inget språk utöver svenska och engelska i grundskolan. Vi vill att ämnet moderna språk ska bli obligatoriskt. Men för att möjliggöra det måste vi samtidigt råda bot på dagens brist på behöriga lärare inom moderna språk, skriver Ibrahim Baylan (S), utbildningspolitisk talesperson.

läs mer http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/baylan

2013-11-13

Utlandsfödda ökar svensk export
Anställ utlandsfödda och öka exporten. Ny forskning visar att svenska företags utrikeshandel ökar för varje utlandsfödd person som anställs.
läs mer http://www.di.se/artiklar

ASR betonar även vikten av att lära sig främmande språk och interkulturella relationer.

2013-10-15
Läs om hur ASR bildades och hur vi arbetar idag.
Om en branschorganisation för utbildare i språk

2013-10-23

Slopa svenska som andraspråk
Tanken med en skräddarsydd svenskundervisning för barn från andra länder är i grunden god men har i praktiken fått katastrofala följder. Det skriver riksdagsledamot Sedat Dogru (M).
läs mer http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/slopa-svenska-som-andrasprak_8646392.svd

2013-10-23

Sämre upphandlingar med myndighet på dubbla stolar
Feltänkt. När regeringen vill samla statens upphandlingsstöd väljer man det sämsta ­alternativet. Att låta Konkurrensverket ta över innebär att viktig miljökompetens försvinner – och att rådgivning och tillsyn hamnar under samma tak. Tänk om, skriver SKL, LRF och Naturskyddsföreningen tillsammans med regeringens utredare.
läs mer http://www.dn.se/debatt/samre-upphandlingar-med-myndighet-pa-dubbla-stolar

2013-09-02
Språket nyckeln till integration
Sveriges välstånd grundas i hög grad på en historisk öppenhet mot människor från andra länder, kulturer och religioner. Denna tradition är något Moderaterna vill bygga vidare på och vi lägger nu förslag för att underlätta både studier och arbete för utrikes födda, skriver Elisabeth Svantesson (M).
läs mer http://www.svd.se/opinion/brannpunkt

2013-04-04
Statens offentliga utredningar 2013:12
Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling utredning gjord av Anders Wijkman.
läs mer http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar

Språkrådet
Språkrådet är Sveriges officiella språkvårdsorgan. Vi är en del av språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen. Hos oss får du information om allt som rör språk, bland annat genom Frågelådan.
läs mer www.sprakradet.se/

Lyssna på Språket i P1
Senaste programmen här http://sverigesradio.se

2015-11-18 15:38
Så måste Sfi förbättras
"Att säga att svenska språket är en av de viktigaste frågorna för en lyckad integration är helt okontroversiellt. Ändå lyckas vi inte särskilt bra. Just nu är Sverige i ett akutläge. Vi måste skapa robusta system som klarar minst en dubblering av antalet personer i olika språkutbildningar. Här är de sex viktigaste insatserna för att utveckla systemet."
www.di.se 2015-11-13

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.

Login