Svårt att välja bland alla språkleverantörer?

ASR, Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation vänder sig till företag, organisationer och offentlig förvaltning, som köper språkutbildning och vill vara säkra på att språkföretaget kan erbjuda ett långsiktigt samarbete med genomgående god kvalitet.
Vad bör man tänka på när man köper språkutbildning?

ASR har gjort en lista över relevanta frågor, som gör det lättare att hitta rätt:

Om språkföretaget

 • Hur känns kontakten med språkföretaget?
 • Finns ett verkligt intresse för just ditt företags/din organisations behov?
 • Begär referenser.
 • Begär ett kundmöte.
 • Begär offert.  
 • Hur ser språkföretagets organisation, administration och anställningsförhållanden ut?
 • Hur sker bokning, fakturering, betalning?
 • Är företaget medlem i branschföreningen ASR  

Vad erbjuds?

 • Allmän inriktning / yrkesinriktning?
 • Intensivutbildning / extensivutbildning?
 • Grupputbildning / individuell utbildning?
 • Var bedrivs utbildningen? På företaget eller hos kunden?
 • Finns distansutbildning / e-learning?
 • Erbjuds utbildning i Sverige / utbildning utomlands?
 • Vad menar språkföretaget med ”en lektion” (45 eller 60 minuter), ”en heldag”, ”en intensivvecka” (antal timmar)?
 • Erbjuder företaget kompletterande tjänster, t.ex. utbildning inom närliggande områden såsom affärskultur, presentationsteknik, interkulturell kommunikation m.m.?

Särskilda frågor vid e-learning och utbildning online/på distans

 • Är det fråga om lärarledd utbildning eller självstudier?
 • Sker utbildningen i realtid eller är lektionerna förinspelade?
 • Erbjuds grupputbildning/individuell utbildning?
 • Finns öppna/slutna (företagsinterna) grupper?
 • Hur stora är grupperna?
 • Erbjuds internationella grupper?
 • Vilken plattform används?
 • Vilken utrustning behöver deltagarna?
 • Var sitter läraren?
 • Hur långa är utbildningspassen?
 • Hur skyddas eventuella känsliga uppgifter eller affärskritisk information som diskuteras/presenteras under lektionerna?
 • Vilken erfarenhet har leverantören/läraren av att leda utbildning online? Referenser?

Vad ingår i priset?

 • Behovsinventering, nivåbedömning, utvärdering?
 • Utbildningsadministration?
 • Utbildningsmaterial?
 • Restid / resekostnader för läraren?
 • Utbildningslokaler?
 • Teknisk utrustning?
 • Kostnad för avbokning/ ombokning?
 • Pris per grupp eller per deltagare?

Om utbildningen
Förberedelser

 • Hur genomförs behovsanalys och nivåbedömning?
 • Hur bedömer språkföretaget möjligheten att nå era mål inom önskad tidsram / kostnadsram?
 • Hur snabbt efter beställning kan utbildningen komma igång?
 • Vem sköter utbildningsadministrationen, språkföretaget eller du som kund?

Genomförande

 • Vilka metoder och vilken pedagogik används?  
 • Hur flexibelt är upplägget?
 • Vilken typ av utbildningsmaterial och modern teknologi används?

Resultat och uppföljning

 • Hur utvärderas utbildningen?
 • Testas resultatet?
 • Vilken uppföljning erbjuds?

Vilken bakgrund har lärarna

 • Lämplig språklärarutbildning för uppdraget?  
 • Erfarenhet av specialinriktad språkundervisning (t.ex. inom områdena affärer, ledarskap, HR, teknik, data, finans, juridik eller medicin)?  
 • Kunskaper i svenska?
 • Har läraren språket som modersmål?  
 • Motsvarar utbildning och erfarenhet den kompetens som krävs för uppdraget?

Europarådets referensram för språk

Information på svenska om Europarådets referensram finns här:
Wikipedia
Skolverket

Som en hjälp vid nivåbedömning och målbestämning rekommenderas språkföretagen att använda Europarådets referensram för språk (CEFR). Referensramen kan kompletteras och förtydligas inom vissa affärsspecifika områden.
Council of Europe - Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): Learning, teaching, assessment

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.

Login