Hur blir man medlem i Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation

Nya medlemmar hälsas välkomna - läs mer här

Bli medlem i ASR - Villkor för medlemskap
Medlemsnytta

  • ASR garanterar kvalitet
  • ASR hjälper kunden att välja rätt utbildning
  • ASR deltar i debatten
  • ASR är aktiva på sociala medier, främst via LinkedIn och vår hemsida
  • ASR är en mötesplats och ett diskussionsforum för språkbranschen
  • ASR är en plattform för marknadsföring av medlemsföretagen
  • ASR omvärldsbevakar språkbranschen
  • ASR nätverkar med språkutbildningsleverantörer och organisationer i 35 länder

Ansökan skall ställas till någon av styrelsens medlemmar:

Kieron Brown
Ordförande
The London School of English
Telefon 08-5999 4000
Mobil 070-710 62 61
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtiQGxvbmRvbnNjaG9vbC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5rYkBsb25kb25zY2hvb2wuc2U8L2E+

Jessica Scalamonti
Vice ordförande
Berlitz, Stockholm
Telefon 08-412 13 00
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmplc3NpY2Euc2NhbGFtb250aUBiZXJsaXR6LnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmplc3NpY2Euc2NhbGFtb250aUBiZXJsaXR6LnNlPC9hPg==

Ulla Petzäll
Styrelseledamot
Internationella Skolorna
Telefon 08-789 42 10
Direkt 08-789 41 19
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnVsbGEucGV0emFsbEBmb2xrdW5pdmVyc2l0ZXRldC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz51bGxhLnBldHphbGxAZm9sa3VuaXZlcnNpdGV0ZXQuc2U8L2E+

Åse Granberg
Styrelseledamot (oberoende)
Mobil 0708-49 02 47
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN0cmVnYWZpbmFuc0B0ZWxpYS5jb20iIHRhcmdldD1fYmxhbms+QXNlLmdyYW5iZXJnQHRlbGlhLmNvbTwvYT4=

Karolina Vestin
Styrelseledamot
Upgrades
Telefon 020-31 09 00
Mobil   0708-85 11 33
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmthcm9saW5hLnZlc3RpbkB1cGdyYWRlcy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5rYXJvbGluYS52ZXN0aW5AdXBncmFkZXMuc2U8L2E+

Azin Johansson
Suppleant
Telefon 08 122 091 28
Mobil 0768 30 20 90
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmF6aW4uam9oYW5zc29uQGJiaS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5hemluLmpvaGFuc3NvbkBiYmkuc2U8L2E+

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.

Login