Knäck koden till yrkesspråket

ASR genomförde sitt årliga seminarium den 20 oktober 2023. Vi vill tack alla som närvarande och tog del av föreläsaren Caroline Ståhls goda råd om hur att knäcka koden till yrkesspråket.

Frågor som ställdes var:
Hur kan vi hjälpa våra deltagare att lära sig språket som används på arbetsplatsen?

Deltagare på kurser har ofta som mål att bli integrerade på sin arbetsplats och kunna interagera och arbeta på huvudspråket på arbetsplatsen. Föreläsningen gick in på olika verktyg och metoder för att stötta och hjälpa deltagarna att behärska yrkesspråket.

Workshopen gav nycklar att undervisa vuxna utifrån följande frågeställningar:

  • Vilka utmaningar möter vi och vilka möjligheter har vi?

  • Vilka material finns tillgängliga och vilka verktyg kan vi använda?

  • Hur kan vi arbeta där deltagarna kommer från olika yrkesgrupper?

  • Hur kan deltagarna bli ägare av sin egen språkinlärning?

Seminariet var kostnadsfritt och sponsrades av Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation och Eaquals

När genomfördes seminariet? Det var den 20 oktober 2023, kl 09.30-12.00 eller 13.30-16.00

Vilken plats?   Världskulturmuseet, Södra vägen 54, Göteborg.

Vilka var där?   Lärare, språkutbildningsledare, språkkonsulter


För att inte missa några av ASR kommande inbjudningar kan du anmäla dig till ASRs Nyhetsbrev

Här kan du ladda ner Carolines Pdf material Yrkessvenska - presentation i Göteborg 2023

Talare: Caroline Ståhl

Caroline Ståhl driver företaget Lingua Suecia som erbjuder flexibel och behovsanpassad språkundervisning till företag. Som legitimerad lärare i svenska och svenska som andraspråk har hon lång och bred erfarenhet av språkundervisning för vuxna både inom Komvux, universitetet och olika utbildningsföretag. Där möter hon uppdragsgivare och deltagare inom olika branscher och olika nivåer som vill ha hjälp med allt från yrkessvenska, språkstöd på arbetet till jobbcoachning.

Här hittar du mer information om Caroline och om teamet på Lingua Suecia

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.