ASR har talat med Maria Sjöström Gisslén

ASR-Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation har talat med Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.
Maria har en gedigen språkbakgrund, som hon bl a fått genom en spännande bakgrund med utbildning i olika länder. Hon gick i engelsk skola i Indien och fransk skola i Etiopien. Skolgången avslutades med fransk studentexamen i Frankrike, baccalauréat. Därefter studerade hon till civilekonom med inriktningen internationell ekonomi med franska.

Maria har utnyttjat sina språkkunskaper och ekonomiutbildning och bl a arbetat som reseledare, språklärare, projektledare och som översättare i Bryssel. Hon har arbetat med Sveriges EU-ordförandeskap samt med Göran Perssons Förintelseprojekt. Sedan 2012 är Maria handläggare på kommissionen med ansvar för språk och översättningar.

Varför är kunskap i andra språk viktigt?
Språk öppnar dörrar. Språk är verktyg för en bra integration i ett annat land. Inom EU underlättar språk möjlighet att utnyttja rörligheten och den inre marknaden. Språk ökar kunskapen om andra  kulturer. Maria citerar Nelson Mandela: ”If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.”

Hur arbetar kommissionen med språk och språkfrågor?
En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken. Det medför stort arbete med tolkning och översättning eftersom det är en demokratisk rättighet för medborgarna att kunna ta till sig och förstå de texter som berör dem. De stora språken är engelska, tyska och franska. 80% av alla texter är på engelska idag. Tidigare var t ex franska ett större språk inom unionen än idag.
I Sverige arbetar kommissionen med att informera om EU och språk, ofta i samarbete med andra organisationer och myndigheter. Man ansvarar för att dokument översätts till och från svenska och anordnar seminarier över hela landet.

Arbetar man på liknande sätt i övriga EU?
Uppdraget i hela Europa är att tillgodose kommissionens behov av översättning och språklig rådgivning, att stödja och stärka flerspråkigheten i EU, att föra EU:s politik närmare medborgarna på ett begripligt sätt. T ex talade Sveriges förra EU-kommissionär, Margot Wallström, om att EU-medborgare ska kunna kommunicera på ett språk som passar just dem.
Språkhandläggare med i grunden samma arbetsuppgifter finns i samtliga länder. Förutom att sprida kunskap om språk och arbeta med översättningar informerar de Bryssel om vad som händer idet egna landet.

Satsar Sverige tillräckligt på att promovera språk?
Man talar hela tiden om vikten av att kunna två språk förutom modersmålet. Sverige har inget språk ”gratis”, som man t ex har om man har ett av de stora språken som modersmål. Vi saknar ibland tillräckliga kunskaper i främmande språk för att kunna arbeta, förhandla och helt utnyttja den inre marknaden. Man får inte glömma att 60% av vår vardag påverkas av EU och EU-beslut. Kunskaper i språk gör det lättare att röra sig i dessa sammanhang.
Trista trender är att en del universitet i Sverige lägger ner utbildning i en del språk. Positivt är  att ungdomsskolan idag har infört meritpoäng för att man läser ett andra främmande språk. Vi ser också trender som ökat intresse för t ex kinesiska.

Maria är försiktigt optimistisk när det gäller vårt land och kunskaper i språk.

Vad är den Europeiska språkdagen?
Den firas i hela EU den 26 september. Som vanligt ordnar EU-kommissionen tillsammans med ett antal språkinstitut, ambassader m fl ett språkcafé på Europahuset i Stockholm för högstadie- och gymnasieungdomar. I år blir det dock den 30 september. Det blir också en uppsatstävling på nätet, där första pris är en språkresa. Maria träffar dessutom, under året, ungdomar på flera håll i landet för att informera om vikten av språkkunskaper.
Nytt för i år – The Language Season – d v s man arbetar med språkhändelser under hela året:

- Inspirationsseminarium för språklärare den 8 april. Intressant program som bl a innehöll information om det nya Erasmusprogrammet, European label for language teachers samt ett eTwinning projekt om ”Shakespeare and friends”.

- Future of language professions den 20 november. Här kommer olika aspekter av översättning och tolkning att belysas.

Maria rör sig dessutom över landet för att diskutera språk och språkutbildningar. Hon reser bl a till Umeå 22-23/9, Göteborg 25 – 26/9 och till Helsingborg 1/10. I Helsingborg är det ett samarbete med kommissionen i Finland: Finska språkets ställning som minoritetsspråk i Sverige och svenska språkets ställning som officiellt språk i Finland.

ASR tackar Maria Sjöström Gisslén för att intressant samtal med Europaperspektiv.

Intressanta länkar:
edl.ecml.at/
www.goethe.de
ec.europa.eu

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.

Login