Välkommen till Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation

ASR, Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation, Sveriges enda branschorganisation för kvalitativ företagsanpassad språkutbildning. ASRs medlemsorganisationer erbjuder lärare och språkkonsulter med såväl specialistkunskaper som god pedagogisk bakgrund. ASR verkar för ökad kvalitet inom språkutbildningen samt för att föra fram språkfrågornas betydelse i ett globalt arbetsliv. Läs mer här

Medlemsföretag i ASR har lång erfarenhet av språkutbildning inom näringsliv och offentlig förvaltning, hög kvalitet, professionella lärare och en fungerande organisation. Detta innebär trygghet för köparen.

Medlemskap sker genom inval och garanterar att medlemsföretaget har god pedagogik och sköter sina ekonomiska åtaganden utan anmärkning.

Nya medlemmar hälsas välkomna till ASR - Läs mer härASR innehar ett associerat medlemskap hos Eaquals

ASR Enkät om språkutbildning

Under våren 2015 genomförde ASR en enkätundersökning med fokus på hur behovet av språkutbildning ser ut på företag och myndigheter idag och om den förändrats de senare åren. Enkäten ingår i en större satsning som ASR för närvarande gör för att medlemsorganisationerna ska kunna tillhandahålla utbildning och coachning som motsvarar de reella behoven på marknaden. Läs mer om vilka tendenser vi har avläst i enkätsvaren. Språkenkät - sammanfattning

ASR vill tacka alla som tog sig tid att svara på enkäten. Era svar har förutom mycket värdefull information till ASR även resulterat i att 80 barn får skrivböcker och blyertspennor i skolpaket från Unicef.

ASR i debatten

Öka svensk exportmarknad med språkstrategier! Läs här

Är offentlig upphandling alltid väl använda skattepengar? Läs här

Kunden ska kunna kräva kvalitetssäkrade språkutbildningar! Läs här

Chefer och företagsledare: Visa att språkutveckling är viktigt! Läs här

ASR då och nu

Hur bildades ASR och hur arbetar vi idag?
Om en branschorganisation för utbildare i språk

Här kan du ladda ner ASRs språkguide, med frågor som gör det lättare att välja rätt språkleverantör samt vår broschyr:


Presentationsbrev
Broschyr - svensk version
English translation

ASR har talat med

Eva-Marie Ek runt ämnet "Språk ger mer affärer"

Eva-Marie Ek, tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige, är i botten språkvetare och arbetade på kommissionen som översättare, språkgranskare och en språkens ambassadör. I samband med den europeiska språkdagen ansvarade Eva-Marie för ett seminarium ”Språk – hinder eller hjälpmedel för företagen?” Läs mer

Ingela Bel Habib, beteendevetare som har doktorerat i psykologi

I en tvärvetenskaplig ämneskombination med inriktning mot kommunikation, beteende och kultur vid ett franskt universitet. Hon är även utbildad i språk, franska och engelska. Läs mer

Gunilla Kadin om rollen som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”. Läs mer

Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm

Maria har en gedigen språkbakgrund, som hon bl a fått genom en spännande bakgrund med utbildning i olika länder. Hon gick i engelsk skola i Indien och fransk skola i Etiopien. Skolgången avslutades med fransk studentexamen i Frankrike, baccalauréat. Därefter studerade hon till civilekonom med inriktningen internationell ekonomi med franska. Läs mer

Ulla Nissen om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Ulla Nissen hade en betydande roll vid introduktionen av referensramen för språk i Sverige. Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla kännedom om ”språkskalan”, som den litet slarvigt kallas. Hon och Folkuniversitetet satte igång ett arbete för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Läs mer

Margareta Björk, fullmäktigeordförande i Stockholms stad

Margareta har ett förflutet som lärare, har jobbat på Sveriges Förenade Studentkårer och vid Sveriges Industriförbund. Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson. Läs mer

Jennifer Forsberg, f d språkchef på Folkuniversitetet i Stockholm

Jennifer är född i Storbritannien och utbildad lärare där. Hon kom till Sverige på 70-talet och har sedan dess arbetat med det engelska språket på olika sätt i en kombination av bredd och djup.  Jennifer upplever sitt yrkesliv som mycket positivt, ständigt roligt och utmanande. Läs mer

Carl-Johan Gestrup, specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan har en bakgrund inom HR-området statligt och privat med erfarenhet av rekrytering, utveckling, ledarskap och information. Detta kopplat till kunskaper om och i språk har gjort att ASR – Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation – valt att samarbeta med Carl-Johan när det gäller bedömning av kvalitet vid genomförande av utbildningar i språk. Läs mer

Ylva Jonsson, sjukgymnast och folkhälsovetare

Ylva arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB, ett vård- och omsorgsboende. Ylva arbetar även med olika projekt med inriktning mot hälsofrämjande åtgärder för äldre och är delaktig i verksamhetens kvalitetsarbete. Läs mer

Vår nya språkambassadör Karin Ehnbom-Palmquist

Karin har stor personlig erfarenhet av detta.  Hela hennes yrkesliv har haft en internationell prägel. Det började under studietiden, då hon var internationell ombudsman vid studentkåren i Lund. Läs mer

Johan Pohl, som ägnat sitt yrkesliv åt olika branschförbund

Som är en erfaren organisationsmäniska och som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund i skilda roller. Han har i botten en samhällsvetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet. Läs mer

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll från Internationella Skolorna, Erik Holmquist från Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår under 2011 en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa, IS – Internationella Skolorna och Folkuniversitetet i Stockholm. Läs mer

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.

Login