2019-10-18 09:53

Inbjudan till kostnadsfritt seminarium

SPRÅKUTVECKLANDE ARBETSÄTT MED DIGITALA VERTYG

Inbjudan till seminarium med Annsofie Engborg den 21 november 2019

Vad är språkutvecklande arbetssätt? Varför digitalt?

Under passet tittar vi närmare på olika metoder och modeller för lärande. Hur kan vi mäta förkunskaper, se deltagarnas utveckling och ge dem det stöd de behöver i sitt fortsatta lärande?


Det här passet ger dig inblick i:
• metoder och modeller för lärande
• digitala verktyg som stöd
• digitala aktiviteter för att öva ord och begrepp
• digitala verktyg för att lyssna, tala, skriva och läsa digitalt

________________________________________

När? 21 november 2019, kl 10-12 eller 14-16

Var? Folkets Hus Konferens, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

För vem? Lärare, språkutbildningsledare, språkkonsulter

Hur anmäler jag mig? Anmäl dig här!, senast 8 november.

Observera att vi har ett begränsat antal platser. Registrering är bindande.
Seminariet sponsras av ASR och är gratis för inbjudna deltagare!

Välkomna!

________________________________________

Mer om föreläsaren:

Annsofie Engborg är chefredaktör för Sfi-lärartidningen och arbetar som nationell utvecklare av sfi, och har nyligen arbetat på Skolverket och UR. Annsofie har en lång och bred erfarenhet av uppdrag om andragogik, vuxnas lärande. Hon är föreläsare, lärarutbildare, författare och redaktör, samt podd- och filmproducent. Den senaste boken heter Digital kompetens för sfi-lärare (Gothia Fortbildning, 2018).

----------------------------------------------------

Arrangörer:

Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation. ASR, är Sveriges enda branschorganisation för kvalitativ företagsanpassad språkutbildning. ASR verkar för ökad kvalitet inom språkutbildning.

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.

Login