Om en branschorganisation för utbildare i språk

En aktiv branschorganisation för utbildningsföretag inom språkområdet har funnits i Sverige sedan 1983. Organisationen är rikstäckande.

ASR, Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation är Sveriges enda branschorganisation för utförare av kvalitativ företagsanpassad språkutbildning. Lärare och språkkonsulter som arbetar i ASRs medlemsorganisationer har såväl specialistkunskaper som god pedagogisk bakgrund. ASR verkar för ökad kvalitet inom språkutbildningen samt för att föra fram språkfrågornas betydelse i ett globalt arbetsliv.

Kollegor och konkurrenter

ASR är ett lysande exempel på att konkurrenter tillsammans kan driva utveckling och kvalitetsarbete. Föreningen grundades 1983 av ett antal entusiaster som ansåg att en branschorganisation behövdes för att samla erfarenhet, marknadskunskap och fakta bl a i form av statistik. Man kontaktade kollegor inom området och blev 7 stycken organisationer, som startade SFS – Sveriges Förenade Språkutbildare, som föreningen hette från början. Den fick senare namnet ASR – Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation.

En branschorganisation behövs får att främja

 • kvalitet i språkutbildningar mot företag och organisationer
 • trygghet och stabilitet för kund
 • branschreglerande klausuler
 • benchmarketing och umgänge med kollegor och konkurrenter
 • att branschen drivs framåt
 • varumärket som garant för kvalitet för kunder

Alla ASRs medlemmar garanterar att:

 • språkutbildning av hög kvalitet
 • erfarna och kompetenta lärare
 • en väl fungerande organisation
 • god personalpolitik
 • seriös produktinformation
 • miljömedvetenhet
 • god etik och moral

Samtliga medlemsföretag i ASR har lång erfarenhet av språkutbildning inom näringsliv och offentlig förvaltning, hög kvalitet, professionella lärare och en fungerande organisation. Detta innebär trygghet för köparen.

Medlemskap sker genom inval efter att representanter för ASR gjort företagsbesök och gått igenom t ex årsredovisningar och anställningsvillkor för både lärare och administrativ personal. Detta för att garantera att medlemsföretaget har god pedagogik och sköter sina ekonomiska åtaganden utan anmärkning.Medlemsföretagen träffas på föreningsmöten och årsmöte. Styrelsen har förutom styrelsemöten även arbetsmöten för att driva utvecklingen framåt.

Kvalitetssäkring

En grundsten i branschorganisationen är kvalitetsaspekten. Medlemmarna revideraskontinuerlig enligt kvalitetsdokumentet Q3000 av en extern kvalitetsrevisor.

1997 startade arbetet med att ta fram ett kvalitetsdokument. Man arbetade med detta i en speciell utvecklingsgrupp och skapade ett kvalitetsmätningssystem, baserat på relevanta kriterier för kvalitetsarbete inom språkutbildning främst EAQUALS (The EUROPEAN ASSOCIATION for QUALITY LANGUAGE SERVICES) och dess PAN-EUROPEAN INSPECTION SCHEME FOR FOREIGN LANGUAGES. Arbetet pågick under 2 år, då dokumentet anpassades till svenska förhållanden.

Q 3000, omfattar en detaljerad beskrivning av marknadens relevanta kvalitetskrav inom yrkesinriktad språkutbildning för näringsliv och offentlig förvaltning. Här redovisas krav på undervisningsmetoder, personal, lärare och administration, marknadsföring och produktinformation, etik och moral samt miljömedvetenhet.

Guide för köpare av språkutbildning

ASR vill skapa trygghet för kunden och har därför tagit fram en guide som ska underlätta vid köp av språkutbildning. Vad bör man tänka på när man köper en språkutbildning? Det är viktigt att köparen förbereder upphandlingen med relevanta frågor om hur företaget ser ut, hur länge det har funnits, om det finns anställda, hur ekonomin fungerar osv. Det är också viktigt att ta reda på om språkföretaget verkligen kan leverera det som önskas.
ASR har gjort en sammanställning över de frågor man som upphandlare bör ställa till språkföretaget. Se www.asrsprakutbildning.se/kopasprakutbildning/.

Marknadskommunikation

Sedan 2011 arbetar ASR med utökad marknadskommunikation och markandsbevakning via bl a sociala medier som hemsida, Facebook och Twitter tillsammans med en kommunikatör.

Aktuell debatt

ASR deltar aktivt i debatten rörande utbildning och frågor relevanta för språkområdet. Debattartiklar och intervjuer publiceras på hemsidan. Samtliga medlemmar har via kommunikatören möjlighet att delta.
En branschorganisation för språkutbildare behövs idag likaväl som då föreningen grundades 1983, för att arbeta tillsammans mot gemensamma mål och för att få en större tyngd på marknaden.

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.

Login