Chefer och företagsledare: Visa att språkutveckling är viktigt!


För många företag är kunskaper i språk en dörröppnare till internationella affärer. Företagare med affärsmässiga kunskaper i andra språk än svenska gör fler affärer internationellt än de som inte har dessa kompetenser enligt Företagarnas rapport Språkkunskaper ger export. Rapporten bygger på en webbenkät 1 305 medlemmar svarat på. I rapporten framkommer också att cirka hälften av de företag som både importerar och exporterar kan se konkreta affärsmöjligheter med utökade språkkunskaper.

När man gör affärer med andra länder har kunskaper i språk även betydelse för företagens profil. Det är viktigt att kunna röra sig på den internationella affärsscenen. För att kunna arbeta på ett främmande språk måste man kunna utrycka sig på olika formella nivåer – i affärsdiskussioner och förhandlingar, vid middagar och mingel eller när man möter massmedia.
Språkkunskaper är färskvara. Vi glömmer bort stora delar av de språk vi en gång lärt oss om vi inte tränar. Kontinuerlig uppdatering av vokabulär och ämnesspecifik terminologi behövs eftersom språk förändras i takt med den globala utvecklingen.

En nyligen framlagd doktorsavhandling i interkulturell affärskommunikation (Language as a Leading Light to Business Cultural Insight, Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen 2010) och flera olika undersökningar i Sverige och internationellt visar samma sak – goda språkkunskaper ger fler och bättre affärer.
Därför borde språkkunskaper få högre prioritet på företag i Sverige. Det ska vara lika självklart att utveckla sina språkkunskaper som att fortbilda sig inom management, data eller ekonomi. Här har företagsledningen med VD i spetsen en viktig uppgift: att med handling visa att språkutveckling är viktigt.

Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation
genom styrelsen
ASR, Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation, är en organisation för anordnare av företagsanpassade utbildningar i språk. Syftet är att verka för ökad kvalitet inom språkutbildningen samt föra fram språkfrågornas betydelse i ett globalt arbetsliv. För mer information, se: www.asrsprakutbildning.se
Kontaktperson:
Birgitta Thulin
gittanthulin@gmail.com
mobil: 0709-999 403

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.

Login