Språkutvecklande arbetssätt med digitala verktyg

Inbjudan seminarium 18 november 2021 med Annsofie Engborg

Vad är språkutvecklande arbetssätt? Varför digitalt? Under passet tittar vi närmare på olika metoder och modeller för lärande. Hur kan vi mäta förkunskaper, se deltagarnas utveckling och ge dem det stöd de behöver i sitt fortsatta lärande?

"Det är en utmaning att studera i vuxen ålder. Dels för att vi har många andra åtaganden, men också för att vår kunskapssyn och syn på oss själva som inlärare kan vara rotade och svåra att forma om. Du som utbildar behöver därför kunskaper om vuxnas läroprocesser och om andragogik – vuxnas lärande.
För att utveckla språkkunskaperna behöver varje individ tid för reflektion och tid för samtal. Men samtal är inte per definition språkutvecklande. Med hjälp av olika metoder och modeller för lärande kan vi skapa en språkundervisning som stärker deltagarens vilja och mod att tala."

Det här passet ger dig inblick i:

  • Om att studera som yrkesverksam vuxen – utmaningarna
  • Hur du undervisar medvetet språkutvecklande med samtal som metod
  • Hur du stärker deltagarna att våga tala
  • Exempel på smarta funktioner i mobilen som utvecklar deltagarnas muntliga kommunikationsförmåga

Seminariet är kostnadsfritt och sponsras av Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation.

När? 18 november 2021, kl 09.30-12 eller 13.30-16

Var? Norra Latin, Drottninggatan 71B i Stockholm.

För vem? Lärare, språkutbildningsledare, språkkonsulter

Hur anmäler jag mig? Anmälan finns här.
För att inte missa några av våra uppdateringar kan du anmäla dig till ASRs Nyhetsbrev

Talare: Annsofie Engborg

Annsofie Engborg är författare, föreläsare och lärarfortbildare med undervisningserfarenhet i svenska och svenska som andraspråk på komvux och via utbildningsföretag. Hon har lång och bred erfarenhet av uppdrag relaterade till vuxenutbildning och lärarfortbildning för Skolverket, UR och Lärarfortbildning. Hon är styrelseledamot i Svariks, Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk. Annsofie Engborg är författare till Digital kompetens för sfi-lärare (2018) och Att undervisa vuxna. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (2020).

Här hittar du Presentationsbilder från workshopen

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.

Login