Integrated Skills seminar 2018

Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation (ASR) is pleased to invite teachers, training managers, learners, consultants and other stakeholders to an exclusive seminar on the teaching and assessment of integrated skills in language training for professionals.

When teaching language for professional situations, we cannot focus on the “classic” skills of reading, writing, listening and speaking in isolation. These skills need not only to be integrated with each other in order to reflect real-life situations, but also integrated with professional skills such as negotiating, presenting, leading meetings and coaching staff. How do we combine these requirements effectively in order to meet the demands of a market where clients want to see results in terms of improved job performance rather than academic progress or the passing of exams?

Teaching, Learning and Assessing Integrated Skills:

From Course Design to Student Assessment in Professional Contexts

Don’t miss this hands-on opportunity to learn more about how we can apply the latest theories and research into the teaching, learning and assessment of integrated skills and how recent enhancements of The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) take this into account. Find out more from this short video presentation by our speaker, Thom Kiddle, a leading international expert on the teaching and assessment of integrated skills.

This workshop is part of an ongoing series of events organised jointly by ASR, the Swedish Association of Accredited Language Training Providers and Eaquals, a global network of leading national and international education organisations focused on excellence in language training.  

When? November 29th
Morning seminar 10:00 – 12:00 or Afternoon seminar 14:00 – 16:00

Where? Norra Latin, Stockholm Conference Center, Drottninggatan 71B

How do I register? Register here by November 16th

Please note that we have a limited number of seats. Registration is binding.

  • The seminar will be held in English, but the methods, tools and ideas are of course applicable to the teaching of all languages.
  • The seminar is sponsored by ASR and free of charge for invited participants

Speaker: Thom Kiddle, Eaquals

Thom Kiddle, has worked at NILE since 2011, after moving back to the UK from Chile where he was head of academic research and educational technology at the Chilean-British University. He has previously worked in Portugal, the UK, Australia and Thailand in language teaching, teacher training and language assessment. He has a Master’s degree in Language Testing from Lancaster University and the Cambridge Delta, and his role at NILE involves strategic and organisational management, and training and consultancy in a range of areas including testing and assessment, learning technologies, materials development and language teaching methodology. Thom is a member of the Eaquals Board of Trustees and founder of the Eaquals Assessment Special Interest Group; treasurer and founding director of AQUEDUTO – the Association for Quality Education and Training Online; webmaster for the Testing, Evaluation and Assessment Special Interest Group of IATEFL; and a member of Advisory Panel of Accreditation UK.

          

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.

Login