CEFR seminar 2017

The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is a guideline used to describe achievements of learners of foreign languages across Europe and, increasingly, in other countries. Its main aim is to provide a method of learning, teaching and assessing which applies to all languages in Europe. Since November 2001, the Council of Europe recommends using the CEFR to benchmark measures of language ability.

The Council of Europe Common European Framework of Reference for Languages and 21st century skills in language training:
How the updated CEFR improves teaching and learning language skills that drive professional success

Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation (ASR) invited teachers, training manager, learners, consultants and other stakeholders to an exclusive seminar November 23rd 2017 in Stockholm about the important updates and changes to the CEFR.

Tim Goodier’s presentation CEFR Seminar - The updated CEFR and skills for professional success v3

This was the first time this information was presented in the Nordic region.

  • The seminar was sponsored by ASR and free of charge for invited participants.

Following on from our seminar on the changes to the Council of Europe Common European Framework of Reference for Languages and how these can be leveraged to drive professional success, here are the slides from Tim Goodier’s presentation.

CEFR seminar-The updated CEFR and skills for professional sucess


Thank you to everyone who attended and contributed to the success of these highly enjoyable workshops. We look forward to future events for members and friends of Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation.

Speaker: Tim Goodier, Eaquals

Tim Goodier, Head of Academic Development at Eurocentres, is a member of the core group responsible for updating the CEFR. He has worked in language education for 17 years as a teacher, project-manager, examiner, author, curriculum-developer, school inspector, and teacher-trainer. He is a member of the board of trustees and development group for Eaquals, an international federation dedicated to fostering excellence in language education.
Tim has consulted on numerous projects relating to the elaboration of the CEFR into pedagogic practice, including the British Council / Eaquals Core inventory for English and the mapping of European Language Portfolios for younger learners to the CEFR illustrative scheme.  He won the British Council Masters Dissertation Award with Best Potential for Impact on ELT for his qualitative study of teachers’ attitudes to working with CEFR can do statements.

          

See links below for more information:


For more information on the Council of Europe’s CEFR levels scale, see: www.coe.int/lang-CEFR

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.

Login